Съобщение

Уважаеми родители и ученици,

Съобщавам Ви, че 4.11.2019г. е учебен ден в ОУ“Стою Шишков“ гр. Смолян.

Купони за понеделник 4.11.2019г ще се продават на 4.11.2019г. до 9.00ч.

С уважение,

Цонка Печилова

Директор на ОУ „Стою Шишков“

Гр.Смолян

Публикувано в Новини | Коментарите са изключени за Съобщение

Публикувано в Новини | Коментарите са изключени за

ПОКАНА

ПОКАНА

 

ДО

РОДИТЕЛИТЕ/НАСТОЙНИЦИТЕ

НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ОУ ,,СТОЮ ШИШКОВ“

гр. СМОЛЯН

 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

 

НА 18.11.2019 г., от 18:00 ЧАСА В УЧИТЕЛСКАТА СТАЯ СЕ СВИКВА СЪБРАНИЕ НА РОДИТЕЛИТЕ/ НАСТОЙНИЦИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ОУ,,СТОЮ ШИШКОВ“-гр.СМОЛЯН, ОПРЕДЕЛЕНИ НА ПЪРВИ ЕТАП НА РОДИТЕЛСКИ  СРЕЩИ , ВЪВ ВРЪЗКА С УЧРЕДЯВАНЕТО НА УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО КЪМ УЧИЛИЩЕТО, СЪГЛ. ЧЛ.306 ОТ ЗАКОНА ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНО И УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ.

СЪБРАНИЕТО ЩЕ ПРОТЕЧЕ ПРИ СЛЕДНИЯ ДНЕВЕН РЕД:

  1. ЗАПОЗНАВАНЕ НА РОДИТЕЛИТЕ С ПРАВИЛНИКА ЗА СЪЗДАВАНЕТО, УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩНОТО НАСТОЯТЕЛСТВО КЪМ  УЧИЛИЩЕТО

 ДОКЛ.ДИРЕКТОР

  1. ЗАПОЗНАВАНЕ НА РОДИТЕЛИТЕ/НАСТОЙНИЦИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ОУ,, СТОЮ ШИШКОВ“-гр.СМОЛЯН С ПРАВИЛАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА БРОЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА УЧИЛИЩНОТО НАСТОЯТЕЛСТВО КЪМ  УЧИЛИЩЕТО

ДОКЛ.ДИРЕКТОР

  1. ИЗБОР НА РОДИТЕЛИ/НАСТОЙНИЦИ ЗА ЧЛЕНОВЕ НАНА УЧИЛИЩНОТО НАСТОЯТЕЛСТВО КЪМ  УЧИЛИЩЕТО

Ц.Печилова

ДИРЕКТОР

НА ОУ,,СТОЮ ШИШКОВ“-гр.СМОЛЯН

Публикувано в Новини | Коментарите са изключени за ПОКАНА

ПОКАНА

 

ДО

РОДИТЕЛИТЕ/НАСТОЙНИЦИТЕ

НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ОУ ,,СТОЮ ШИШКОВ“

гр. СМОЛЯН

 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

 

НА 18.11.2019 г., от 17:30 ЧАСА В УЧИТЕЛСКАТА СТАЯ СЕ СВИКВА СЪБРАНИЕ НА РОДИТЕЛИТЕ/ НАСТОЙНИЦИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ОУ,,СТОЮ ШИШКОВ“-гр.СМОЛЯН, ОПРЕДЕЛЕНИ НА ПЪРВИ ЕТАП НА РОДИТЕЛСКИ  СРЕЩИ , ВЪВ ВРЪЗКА С УЧРЕДЯВАНЕТО НА ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ КЪМ УЧИЛИЩЕТО, СЪГЛ. ЧЛ.265 ОТ ЗАКОНА ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНО И УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ.

СЪБРАНИЕТО ЩЕ ПРОТЕЧЕ ПРИ СЛЕДНИЯ ДНЕВЕН РЕД:

  1. ЗАПОЗНАВАНЕ НА РОДИТЕЛИТЕ С ПРАВИЛНИКА ЗА СЪЗДАВАНЕТО, УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ СЪВЕТИ КЪМ ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩАТА ОБН. – ДВ, БР. 75 ОТ 27.09.2016 Г. ИЗДАДЕН ОТ МИНИСТЪРА НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

 ДОКЛ.ДИРЕКТОР

  1. ЗАПОЗНАВАНЕ НА РОДИТЕЛИТЕ/НАСТОЙНИЦИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ОУ,, СТОЮ ШИШКОВ“-гр.СМОЛЯН С ПРАВИЛАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА БРОЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ  И РЕЗЕРВНИТЕ ЧЛЕНОВЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ НА УЧИЛИЩЕТО.

ДОКЛ.ДИРЕКТОР

  1. ИЗБОР НА РОДИТЕЛИ/НАСТОЙНИЦИ ЗА ЧЛЕНОВЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ И ТЕХНИТЕ РЕЗЕРВНИ ЧЛЕНОВЕ.

Ц.Печилова

ДИРЕКТОР

НА ОУ,,СТОЮ ШИШКОВ“-гр.СМОЛЯН

Публикувано в Новини | Коментарите са изключени за

 

 

 

ОУ „СТОЮ ШИШКОВ“ ГР. СМОЛЯН ОТБЕЛЯЗА  ЕВРОПЕЙСКАТА СЕДМИЦА НА КОДИРАНЕТО С ДЕМОНСТРАЦИЯ НА 3D ПРИНТЕР, 3D МОДЕЛИРАНЕ И РОБОТИКА И ЗАПОЗНАВАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ С АНТАРКТИДА. ГОСТ-ЛЕКТОР Г-Н ЙОРДАН ХОДЖЕВ ПРЕДСТАВИТЕЛ НА АСОЦИАЦИЯ НА МЛАДИТЕ ПОЛЯРНИ ИЗСЛЕДОВАТЕЛИ.

Публикувано в Новини | Коментарите са изключени за

СЪОБЩЕНИЕ РОДИТЕЛСКА СРЕЩА

Публикувано в Новини | Коментарите са изключени за СЪОБЩЕНИЕ РОДИТЕЛСКА СРЕЩА

Първият учебен ден

Публикувано в Новини | Коментарите са изключени за Първият учебен ден

ПОКАНА

Публикувано в Новини | Коментарите са изключени за ПОКАНА

БЕЗОПАСНА ВАКАНЦИЯ


Публикувано в Новини | Коментарите са изключени за БЕЗОПАСНА ВАКАНЦИЯ

СЪОБЩЕНИЕ

         Уважаеми родители и ученици,

Подаването на заявление за участие в класиране след 7 клас е само online.

В ОУ „Стою Шишков“ – гр. Смолян  е създадена организация за подаване на заявление от Вас и вашите деца на 04.07.2019г. от 10.00ч. в Компютърната зала на училището.

Необходимо е да се носят служебните бележки от НВО.

Моля тези от Вас, които ще кандидатстват в професионални гимназии да носят оригинално медицинско свидетелство издадено от личния лекар.

Очакваме Ви!

Публикувано в Новини | Коментарите са изключени за СЪОБЩЕНИЕ