СЪОБЩЕНИЕ

На вниманието на всички ученици и техните родители от прогимназиален етап!
Във връзка със Заповед номер РД 09-2403 на министъра на образованието и Заповед № PД- 01-37 / 17.02.2022г. на директор на РЗИ – гр. Смолян прилагаме график за ротация на паралелките от ОУ„Стою Шишков“ – Смолян, които преминават към обучение от разстояние в електронна среда, както следва:
– ОРЕС за периода: 21.02.2022 г. – 25.02.2022 г. вкл. VI клас
– ОРЕС за периода: 28.02.2022 г. – 04.03.2022 г. вкл. V клас и VIIклас

Публикувано в Новини. Постоянна връзка.