СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми родители и ученици,

със Заповед  № РД 07- 142 от 24.11.2021 г. на директора на ОУ „Стою Шишков“ гр. Смолян:

  1. Учебните занятия за учениците от I до III клас, чиито родители са подали декларация за двукратно седмично тестване за  COVID-19, да се  провеждат присъствено, считано от 25.11.2021 г.
  2. Учебните занятия за учениците от IV до VII клас, чиито родители не са подали декларация за двукратно тестване за COVID-19, да продължат да се провеждат в ОРЕС.
  3. Учебните занятия по т. 2 да се провеждат в електронна среда от разстояние, посредством образователната платформа Google G Suite  Google Classroom, избрана и гласувана с решение на Педагогически съвет, Протокол № 2/26.10.2021 г. Учебните занятия да се провеждат синхронно, съгласно утвърдената организация на учебния ден и седмично разписание:

Публикувано в Новини. Постоянна връзка.