СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми родители и ученици,

На основание Заповед № РД 07- 141 от 18.11.2021 г. на директора на ОУ „Стою Шишков“ гр. Смолян и Заповед  № РД-09-4503/18.11.2021 г. на министъра на образованието:

  1. За периода от 19.11.2021г. до 24.11.2021 г. включително да се преустановят присъствените учебни  занятия в училище за учениците от I до VII клас.
  2. В посочения период от време, учебните занятия да се провеждат в електронна среда от разстояние, посредством образователната платформа Google G Suite  Google Classroom, избрана и гласувана с решение на Педагогически съвет, Протокол № 2/26.10.2021 г. Учебните занятия да се провеждат синхронно, съгласно утвърдената организация на учебния ден и седмично разписание:

Учениците от I до IV клас ще бъдат на училище с присъствени учебни занятия на 25.11.2021г.

 

Цонка Печилова

Директор на ОУ „Стою Шишков“ гр. Смолян

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Публикувано в Новини. Постоянна връзка.