Отпуснати средства за ремонт на ОУ „Стою Шишков“ гр. Смолян

Средства за ремонт на покриви на салон и столова на ОУ „Стою Шишков“ гр. Смолян са отпуснати с ПМС 262/29.07.2021г.

Прилагаме снимки на обектите преди ремонта.

Снимки на обекта след ремонта

 

 

Публикувано в Новини. Постоянна връзка.