СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми родители и ученици,

Във връзка  Заповед № РД09-3596 от 20.10.2021 година на министъра на образованието и науката, и по препоръка на РЗИ – Смолян с писмо изд. № 11-19/ 25.10.2021г. и Заповед РД о7-113/26.10.2021г. от директора  учениците от ОУ „Стою Шишков“ гр. Смолян преминават в ОРЕС както следва:

  • Паралелките IV a, Va, Vб, VI а, VI б и VII a клас за период от 27.10. 2021г. до 29.10.2021г., и
  • Паралелките Ia, Iб, IIa, IIб, IIIa и IIIб клас за период от 02.11. 2021г. до 05.11.2021г.

Учебните занятия в ОРЕС започват, както следва:

и

Публикувано в Новини. Постоянна връзка.