СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми родители , за учениците записани в първи клас в общинско училище, се отпуска еднократна помощ за покриване част от разходите в началото на учебната 2021-2022г.

Помощта се отпуска независимо от дохода на семейството. Средствата са в размер на 300 лева за всеки ученик, записан в първи клас. Заявлението се подава в Дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес.

Публикувано в Новини. Постоянна връзка.