Информация за ученици и родители, които желаят да се запознаят с оценена индивидуална работа на ученик от НВО по БЕЛ, по математика и чужд език в VII 

Информация за ученици и родители, които желаят да се запознаят с оценена индивидуална работа на ученик от НВО по БЕЛпо математика и чужд език в VII и в X клас.

Запознаването с оценените индивидуални работи на учениците от НВО в VII и в Х клас през учебната 2020/2021 година да се извърши както следва:

  1. За НВО в VII и в Х клас по Български език и литература:

Място:  СУ „Св. Св. Кирил и Методий“, град Смолян, бул. „България“ № 59

30.06.2021 г.- от 08,30 до 18,30 часа

01.07.2021 г.- от 08,30 до 18,30 часа

02.07.2021 г.- от 08,30 до 18,30 часа

  1. За НВО в VII и в Х клас по Математика :

Място:  ППМГ „Васил Левски“, град Смолян, ул. „Никола Филипов“ № 2

30.06.2021 г.- от 08,30 до 18,30 часа

01.07.2021 г.- от 08,30 до 18,30 часа

02.07.2021 г.- от 08,30 до 18,30 часа

Запознаването с оценена  индивидуална работа на ученика от НВО по БЕЛ, по математика и чужд език в VII и в X клас става в присъствие на член на регионалната комисия за проверка и оценка на изпитните работи чрез влизане в системата.

Ученикът и неговият родител могат да видят сканираната и оценена изпитна работа с присъдени точки за всеки един отговор.

Сканираното изображение не може да бъде снимано, записвано, отпечатвано и изнасяно извън залата.

Не се допуска разглеждане на други изпитни работи.

Влизането в залата за проверка на оценените изпитни работи в посоченото училище ще става при съблюдаване на съответните противоепидемични мерки (носене на защитна маска) .

Публикувано в Новини. Постоянна връзка.