Резултати от областен кръг на Националното състезание „Ключът на музиката“

НАЦИОНАЛНОТО СЪСТЕЗАНИЕ „КЛЮЧЪТ НА МУЗИКАТА“

РЕЗУЛТАТИ

ОТ ОБЛАСТЕН КРЪГ

учебна 2020/ 2021 година

Дата: 19. февруари 2021 година

Име, презиме, фамилия Клас Бр.точки Училище Град
1.   Костадин Петров Гунчев   4  79т. ОУ „Иван Вазов“ Смолян
 2.  Виктория Младенова Проданова  4

 

73т. СУ“Св.Св. Кирил и Методий“ Неделино
 3.  Алекси Владимиров Николов  4

 

71т. СУ“Св.Св. Кирил и Методий“ Неделино
 4.  Борис Сашев Ефремов 4 63т. СУ“Св.Св. Кирил и Методий“ Неделино
 5. Асен Емилев Илиев 4

 

58т. СУ“Св.Св. Кирил и Методий“ Неделино
6. Нели Илиева Славчева 5 59т. ОУ „Иван Вазов“ Смолян
7. Ива Николаева Лебанова 6 68т. ОУ „Иван Вазов“ Смолян

 

ДИРЕКТОР: Цонка Печилова

Х_________________

Положил подпис

 

Публикувано в Новини. Постоянна връзка.