ДО
Г-ЖА ПЕЧИЛОВА
ДИРЕКТОР НА
ОУ „СТОЮ ШИШКОВ“
ГР. СМОЛЯН

БЛАГОДАРСТВЕНО ПИСМО
от родителите на децата от 2а клас

Уважаема г-жо Печилова,
Искаме да изкажем БЛАГОДАРНОСТ към Вас и вашия колектив за грижите, които осигурихте на нашите деца. Оценяваме много високо усилията Ви за стойностно и модерно онлайн обучение. Специална БЛАГОДАРНОСТ отправяме към класната ни ръководителка г-жа Шукерова, на преподавателите г-жа Малкочева, г-жа Кичукова и г-н Рабушев. За тези месеци те обгрижваха децата ни с обич. Ние ги поверихме на грижите на преподаватели, които с много професионализъм, доброта и лекота ги преведоха през учебния процес. Всички ние сме благодарни на тези прекрасни учители, защото децата ни завършват втори клас помъдрели.
Всички Вие поставихте основите на едно изключително добро онлайн обучение.
Благодарим!
В края на втори клас искаме да отбележим, че за нас г-жа Шукерова, г-жа Малкочева, г-жа Кичукова и г-н Рабушев са пример за достойни учители, които са част от Вашия прекрасен колектив. Пожелаваме както на тях, така и на всички преподаватели и на Вас много професионални успехи и благоденствие. Вие направихте онлайн обучението успешно и забавно!
Бъдете здрави!

29.05.2020г. С уважение и признателност,
Родителите на децата от 2а клас

Публикувано в Новини. Постоянна връзка.