СЪОБЩЕНИЕ

                   Уважаени родители и ученици,
Грипната ваканция за учениците от община Смолян се удължава с още два дни – 6 и 7 февруари, включително.
Учебните занятия ще бъдат подновени на 10.02.2020г. (понеделник).

  І. По време на ваканционни дни и  при усложнени метеорологични и пътни условия  учениците да  спазват:

1. Правилата за движение по улиците и пътищата , като участници в движението – пешеходци и пътници.
2. Да пресичат пътните платна внимателно и на точно определените места
3. Да не играят на уличните платна, паркинги и други места, по които  се движат моторни превозни средства.
4. Да не се доближават до обекти с високо напрежение,да не пипат паднали проводници, оголени или отворени електрически табла. При забелязване на такива да се уведомява полиция, родител или по-възрастни хора.
5. При посещение на паркове и градини, да не се качват по дървета, стълбове и парапети.
6. При игра на спортни площадки, да се уверяват, че уредите са стабилно и здраво закрепени и безопасни.
7. Да имат повишено  внимание при качване, ползване и слизане от МПС във връзка с  усложнените метеорологични и пътни условия..
8. Да се движат внимателно по заледени тротоари, мостове и стълбища, да се пазят от падащи снежни блокове и ледени висулки.
9.Упражняването на зимни спортове, да се осъществява на регламентираните за това места и да бъдат придружавани от родителите.

Публикувано в Новини. Постоянна връзка.