Преустановяване на учебните занятия във всички училища на територията на област Смолян

Преустановяване на учебните занятия във всички училища на територията на област Смолян от 28.01.2020 г. до 31.01.2020 г. включително.

Дните от 27 до 31.01.2020г./вкл./ за неучебни, поради завишена заболеваемост от остри респираторни заболявания.

По време на ваканционни дни учениците да спазват:

1.       Правилата за движение по улиците и пътищата, като участници в движението – пешеходци и пътници.

2.        Да пресичат пътните платна внимателно и на точно определените

места

3.       Да не играят на уличните платна, паркинги и други места, по които се движат моторни превозни средства.

4.     Да не се доближават до обекти с високо напрежение,да не пипат паднали проводници, оголени или отворени електрически табла. При забелязване на такива да се уведомява полиция, родител или по-възрастни хора.

5.       При лосещение на паркове и градини, да не се качват по дървета, стълбове и парапети.

6.       При игра на спортни площадки, да се уверяват, че уредите са стабилно и здраво закрепени и безопасни.

7.        Да имат повишено внимание при качване, ползване и слизане от

МПС.

8.       Да се движат внимателно по заледени тротоари, мостове и

стълбища.

 

Публикувано в Новини. Постоянна връзка.