Създаване на център за дигитално обучение по природни науки