Седмично меню

Учебна  2021- 2022 година

Седмично меню за период

29.11.2021- 03.12.2021г.

Онлай заявка за седмично меню

МЕНЮТО СЕ ЗАЯВЯВА ДО 10 ч. ПЕТЪК, след този час заявките не се броят и поръчват.


Заявка I клас https://forms.gle/FGXSufdbX6nFjMFP7

Заявка II клас https://forms.gle/xNVsBhKpFTLQoBai9

Заявка IIIa клас https://forms.gle/H4tvaFAQWN69P9MR8

Заявка III б клас https://forms.gle/gCCj81as9qptLB1o7

Заявка IV клас https://forms.gle/NpQAgLS6E5KanXT17

Заявка V-VI-VII клас