Седмично меню

Учебна  2023- 2024 година

Седмично меню за период

02.10.2023 – 06.10.2023г.

МЕНЮТО СЕ ЗАЯВЯВА ДО 21ч в Четвъртък, след този час заявките не се броят и поръчват.

Цената на купон за ден е 4 лв.

В самия формуляр попълвате името и отметките на дните от седмица.


Заявка I клас          http://https://docs.google.com/forms/d/143din24LCQBLL41aTR5dSi4e6uYh55_SISasuT5f2qw/edit

Заявка II клас https://docs.google.com/forms/d/143din24LCQBLL41aTR5dSi4e6uYh55_SISasuT5f2qw/edit

Заявка III клас

https://docs.google.com/forms/d/13NuFPJJ5nsR0K5Rne1btNIPjJgvRPBTVhJzYoXbryb0/edit

Заявка IV  клас

https://docs.google.com/forms/u/1/d/1mzHiwMi938-0RzvMBo5dRqHNJNpaSbdRAv1PkSVzu1o/edit?usp=drive_web

Заявка V – VII клас

https://docs.google.com/forms/d/1HDKMk1MvA4-nQrXcxXRqn7AOE-v2SYLA4mBY40T1IHM/edit