Седмично меню

Учебна  2022- 2023 година

Седмично меню за период

12.12.2022- 16.12.2022г.

Онлай заявка за седмично меню

МЕНЮТО СЕ ЗАЯВЯВА ДО 10 ч. ПЕТЪК, след този час заявките не се броят и поръчват.

Цената на купон за ден е 4 лв.

Моля да заявите отново, за да знаем колко купона да пуснем ние!
В самия формуляр попълвате името и отметките на дните от седмица.


Заявка I клас          http://https://docs.google.com/forms/d/143din24LCQBLL41aTR5dSi4e6uYh55_SISasuT5f2qw/edit

Заявка II клас https://docs.google.com/forms/d/143din24LCQBLL41aTR5dSi4e6uYh55_SISasuT5f2qw/edit

Заявка III клас

https://docs.google.com/forms/d/13NuFPJJ5nsR0K5Rne1btNIPjJgvRPBTVhJzYoXbryb0/edit

Заявка IV a клас

https://docs.google.com/forms/u/1/d/1mzHiwMi938-0RzvMBo5dRqHNJNpaSbdRAv1PkSVzu1o/edit?usp=drive_web

Заявка IV б клас

https://docs.google.com/forms/d/19nPYvm1_ZGwl7PDBZ5Zgr5lFc4-rsjiIF7KI6hr8uog/edit

Заявка V-VI-VII клас

https://docs.google.com/forms/u/1/d/1-96ZK_RXr2vAkQ3ohtI1biZit3OxGIMz4dD_00mn_kw/edit?usp=drive_web