Седмично меню

Учебна  2020 – 2021 година

Седмично меню за период

21.09.2020-25.09.2020г.

ЗАЯВКИТЕ СЕ ПОДАВАТ ОТ СРЯДА ДО 11ч. ПЕТЪК

Онлай заявка за седмично меню

Заявка I  клас


Заявка II a клас


Заявка II б клас

Заявка III а клас


Заявка IV  клас


Заявка V-VII клас