Прием на ученици в I и V клас за учебната 2019-2020 година

Заявление  за записване в І клас

Заявление за записване в  V клас

Заповед за прием в I и V клас за учебната 2019/2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План прием  за I и V клас за учебната 2019/2020