Педагогически колектив

11016597_953403334679486_1252319524_n

Цонка Печилова – директор

???????????????????????????????

Виличка Камишева – главен учител

Кирил Караджов - старши учител БЕЛ

Кирил Караджов – старши учител БЕЛ

 

Лидия Йоновска – старши учител Математика

Нели Невенова - старши учител Английски език

Нели Невенова – старши учител Английски език

163434_176480462382206_7021087_n

Радка Пашова – старши учител Английски език

Атанас Манолевски – старши учител Обществени науки

600068_450321554980493_1847316958_n

Тодор Рабушев – учител Физическо възпитание и спорт

Станка Костова – старши учител Музика

Елена Димитрова - ръководител компютърен кабинетЕлена Димитрова – учител Математика и ИТ

???????????????????????????????

Мария Шукерова – старши учител НУП

златка

 Златка Керимова – старши учител НУП

???????????????????????????????

Албена Шишманова – старши учител НУП

???????????????????????????????

 Станка Перпериева – старши учител НУП

74104_114347525296679_6027799_n

                                             Димана Цветкова – старши учител ЦДО I-IV клас

Анелия Димитрова - младши възпитател
Анелия Димитрова – учител ЦДО I-IV клас

268

Ваня Чаталбашева – учител НУП

???????????????????????????????

Иванка Манолова-учител НУП

Мая Кехайова – учител БЕЛ  V-VII клас

Костадин Джигошев – учител по Музика

Вера Щинарова – учител по Човекът и природата V-VI клас

и Химия и околната среда VII клас

Мария Андреева – лектор Технологии и предприемачество V-VII клас

Руска Малкочева – учител ЦДО I-IV клас

Розалия Беширова –  учител ЦДО I-IV клас

Златка Банска – учител ЦДО V-VII клас

Елена Немова – учител ЦДО V-VII клас

Маргарита Шукерова – ресурсен учител V-VII клас

Мария Канинска – ресурсен учител I-IV клас

Николина Балийска – ресурсен учител I-IV клас

Веселина Славова – логопед

Генчо Сапунджиев – училищен психолог

Вашият коментар