НП „Иновации в действие“

НП ”ИНОВАЦИИ В ДЕЙСТВИЕ” 2021

31.05.2021г.-03.06.2021г. гр. СМОЛЯН

ОУ “СТОЮ ШИШКОВ” ГР.СМОЛЯН

/УЧИЛИЩЕ ДОМАКИН/

На 31.05.2021г. ръководството, педагогическият екип и учениците от ОУ “Стою Шишков” – гр. Смолян посрещнаха своите гости от иновативно училище ОУ “Никола Обретенов”- гр. Русе и неиновативно училище ОУ “Св. Св. Кирил и Методий” с. Арда

На 01.06. 2021г. в ОУ “Стою Шишков”- гр. Смолян се проведе форум.

Тема на мобилността -Иновативни практики в ОРЕС. Играта, театърът и уеб програмирането като иновативни методи на преподаване.

Брой участвали ученици и разпределението им по класове: 

ОУ „Стою Шишков“  1 клас-15 ученици, 2 клас – 2 ученици, 5 клас – 17, 6 клас – 18 ученици и със СОП от прогимназиален етап -15 ученици 

 ОУ „Н. Обретенов“ – гр.Русе начален етап – 4 ученици

 ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – с. Арда прогимназиален етап – 6 ученици 

Брой участвали учители:

ОУ „Стою Шишков“: начален етап – 12 учители, прогимназиален етап – 11 учители, 4 ресурсни учители, директор;

 ОУ „Н. Обретенов“: начален етап – 2 учители, прогимназиален етап – 2 учители, директор; 

ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“: начален етап – 2 учители, директор

По време на форума учителите и учениците от Иновативно основно училище „Стою Шишков“ гр. Смолян демонстрираха предимствата на обучението по STEM, което предполага методика и подходи, изграждащи умения за критично мислене, анализ, изследване и проследяване на взаимовръзки между отделни дисциплини и сфери на познание.  Учениците умеят да работят с електронни платформи и приложения и да създават свой образователен продукт. В бинарния урок по български език и литература и английски език „Диалог“ учениците от V клас, освен познания по двете учебни дисциплини, показаха работа в екип и творчески умения за създаване на учебни видеа, които бяха в основата на наблюдавания урок. Игровият подход в обучението беше в основата на иновативния урок на първокласниците „Опознавам промените през сезоните с Пипи дългото чорапче“, а учениците от VІ клас представиха интегриране на математически тренировъчни тестове в създаден от тях уеб сайт, рецитал – поздрав за 1 юни, представиха учениците със СОП от прогимназиален етап.

Съвместни продукти изготвени и представени по НП „Иновации в действие“

-албуми със снимки от иновацията, плакети, тефтери, химикали, магнити,ключодържатели, които бяха подарени на всички гости- ученици, учители, родители, представители от РУО-Смолян, местни медии и граждани.

https://www.smolyan.bgvesti.net/videos/208409/sas-zabavni-igri-vtoroklasnitsi-usvoyavat-znaniya-v-smolyan?fbclid=IwAR30v0jcjjn0ri0hRURGam5O5vgd41_1raVzbqzzcZo1u3W5vOf_6aD

https://docs.google.com/presentation/d/1USY3a8GUai8dyGrDEomrCScvmErjTt86/edit?usp=sharing&ouid=114789015460020840915&rtpof=true&sd=true

https://docs.google.com/presentation/d/19vzu-3PQb0Phf3TtrcJ8y_eiQxAtEAplwBnhVG3-S_Y/edit?usp=sharing

https://www.facebook.com/groups/208739549672347/posts/914504889095806/

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=304829998003536&id=100054296149347

https://www.facebook.com/groups/208739549672347/posts/913451379201157/

https://www.facebook.com/groups/208739549672347/posts/912983489247946/