НП „Изграждане на училищната СТЕМ среда“

През учебната 2021-2022 година учениците от VI a клас с ръководител Елена Димитрова в четири часа по Технологии и предприемачество реализираха СТЕМ прект „МОЯТ СВЕТОФАР“ с ТИНУЗАВТР МИКРОКИДС.

 

През учебната 2020-2021 година в часовете по занимания по интереси в ЦОУД учениките ит 5 и 6 клас започнаха СТЕМ прокет CARTINU

Първа платка от нашата CARTINU Тинузавър е завършена. Учениците се справиха за един астрономически час. За първи път хванаха поялник и истинска платка с електронни компоненти. Бяха много вдъхновени.

Очаква ни още много работа.