Национално външно оценяване (НВО)

IV клас


Български език и литература 07.05.2015 г.


Математика08.05.2015 г.


Човекът и обществото12.05.2015 г.


Човекът и природата13.05.2015 г.


 VII клас


 Български език и литература 20.05.2015 г.


 Математика22.05.2015 г.


КОО „Обществени науки, гражданско образование и религия“ 26.05.2015 г.


Чужди езици27.05.2015 г.


КОО „Природни науки и екология“28.05.2015 г.


zapoved_NVO_2014_2015


 

Вашият коментар