Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“-Модул „Културните институции като образователна среда“