График за провеждане на консултации

Учител                             Клас          Ден                       Час                    Място


Златка керимова                I a          Четвъртък           12.30-13.05        Класна стая

Албена Шишманова         I б         Четвъртък          12.30-13.05          Класна стая

Станка Перпериева          II а         Четвъртък          12.30-13.05         Класна стая

Ваня Чаталбашева           II б           Вторник            12.30-13.05          Класна стая

Величка Камишева         III а            Петък               12.50-13.30          Класна стая

Мария Шукерова             IV а            Петък              12.50-13.30           Класна стая

Иванка Манолова           IV б            Сряда               12.50-13.30           Класна стая

Радка Пашова        Анг. ез. II – IV    Четвъртък              13.00-13.30        Кабинет-англ.  език


Учител                        Предмет        Клас             Ден                Час            Място


Ц. Печилова      Химия, Биология    V-VII         Сряда            14.30-15.15     Каб. биология

А. Манолевски   История и цивил.  V-VII       Четвъртък     14.30-15.15      Каб. история

А. Манолевски   География и икон. V-VII      Четвъртък     14.30-15.15      Каб. история

Л. Йоновска        Математика           V-VII      Четвъртък    14.30-15.15     Каб. математика

Е. Димитрова     Информ.техн.        V-VII         Вторник       14.30-15.15       Каб. ИТ

Н. Невенова        Английски ез.       V-VII      Понеделник   14.30-15.15     Каб. англ. език

К. Караджов                БЕЛ                 V-VII           Сряда            14.30-15.15    Каб. БЕЛ

Р. Пашова           Английски ез.       V-VII        Четвъртък      14.30-15.15    Каб. англ. език

М.Шукерова        Ресурсен у-л         V-VII           Сряда           14.30-15.15    Ресурсен каб.

Н. Балийска        Ресурсен у-л          I-IV           Вторник        12.50-13.30   Ресурсен каб.

М. Канинска       Ресурсен у-л          I-IV           Вторник        12.50-13.30   Ресурсен каб.

В. Славова          Логопед-ОП         I-VII           Вторник         13.00-14.15   Каб. логопед

Г. Сапунджиев   Психолог -ОП     I-VII          Вторник          13.00-14.15   Каб. психолог

Вашият коментар