График за провеждане на консултации през учебната 2018-2019 година

Учител                             Клас          Ден                       Час                    Място


Мария Шукерова                I a          Петък                   12.10-12.45       Класна стая

Златка керимова               II а         Четвъртък          12.30-13.05        Класна стая

Албена Шишманова          II б        Четвъртък           12.30-13.05        Класна стая

Станка Перпериева           III а       Четвъртък           12.30-13.10        Класна стая

Ваня Чаталбашева             III б      Четвъртък            12.30-13.10        Класна стая

Величка Камишева           IV а      Четвъртък            12.30-13.10         Класна стая

Радка Пашова        Анг. ез. II – IV    Четвъртък          12.40-13.20        Кабинет-англ.  език


Учител                        Предмет        Клас             Ден                Час            Място


Венера Щинарова    Химия, ЧП      V-VII         Вторник        14.30-15.15     Каб. англ. език

А. Манолевски   История и цивил.  V-VII       Четвъртък     14.30-15.15      Каб. история

А. Манолевски   География и икон. V-VII      Четвъртък     14.30-15.15      Каб. история

Л. Йоновска        Математика           V-VII         Вторник     14.30-15.15     Каб. математика

Е. Димитрова     Информ.техн.        V-VII         Вторник       14.30-15.15       Каб. ИТ

Н. Невенова        Английски ез.       V-VII          Четвъртък  14.30-15.15     Каб. англ. език

К. Караджов                БЕЛ                 V и VII         Сряда          14.30-15.15    Каб. химия

М. Кехайова                 БЕЛ                   VI               Сряда          13.45-14.25    Каб. англ. език

М.Шукерова        Ресурсен у-л         V-VII           Сряда           14.30-15.15    Ресурсен каб.

Н. Балийска        Ресурсен у-л          I-IV           Вторник        12.40-13.30   Ресурсен каб.

М. Канинска       Ресурсен у-л          I-IV           Вторник        12.40-13.30   Ресурсен каб.

В. Славова          Логопед-ОП         I-VII           Вторник         13.30-14.15   Каб. логопед

Г. Сапунджиев   Психолог -ОП     I-VII          Вторник          13.30-14.15   Каб. психолог

Вашият коментар