График за провеждане на консултации през учебната 2019-2020 година

Учител                             Клас          Ден                       Час                    Място


Мария Пищалова                I а         Сряда                       13:30ч.             Кл. стая

Величка Камишева            I б        Вторник                    13:15ч.              Кл. стая

Мария Шукерова                II a      Четвъртък                  14:00ч.           Кл. стая

Златка керимова                III а     Понеделник               14:20ч.           Кл. стая

Албена Шишманова          III б     Понеделник               14:20ч.           Кл. стая

Станка Перпериева           IV а       Четвъртък                  14:20ч.          Кл. стая

Ваня Чаталбашева             IV б       Четвъртък                  14:20ч.          Кл. стая

Светла Кичукова        Анг. ез. II – IV    Вторник              14:20ч.        Кабинет-англ.  език


Учител                        Предмет        Клас             Ден                Час            Място


Венера Щинарова    ХОС, ЧП, ФА      V-VII        Сряда                 14:00ч.     Каб. Музика

А. Манолевски   История и цивил.  V-VII           Сряда                 14.00ч.      Каб. История

Л. Йоновска        Математика             VI-VII      Понеделник        14:00ч.     Каб. МAT

Е. Димитрова     Математика                 V              Вторник              15.00ч.      Каб. ИТ

Е. Димитрова     Информ.техн.      V-VII          Четвъртък              14.00ч.       Каб. ИТ

Е. Иванова                    БЕЛ                 V и VI       Понеделник           14:00ч.    Каб. БЕЛ

М. Кехайова                 БЕЛ                   VII            Понеделник           14:00ч.    Каб. БЕЛ

М.Шукерова        Ресурсен у-л         V-VII           Сряда           14.30-15.15    Ресурсен каб.

Н. Балийска        Ресурсен у-л          I-IV           Вторник        12.40-13.30   Ресурсен каб.

М. Канинска       Ресурсен у-л          I-IV           Вторник        12.40-13.30   Ресурсен каб.

В. Славова          Логопед-ОП         I-VII           Вторник         13.30-14.15   Каб. логопед

Г. Сапунджиев   Психолог -ОП     I-VII          Вторник          13.30-14.15   Каб. психолог

Вашият коментар