Иновативно училище

Иновациите дизайн мисии в часовете по ИУЧ Родинознание и БЕЛ 2 клас и интернативни методи по БЕЛ 6,7 клас представляват новаторски методи, които използват интерактивни и иновационни методи и техники, за да направят усвояването на училищните дисциплини в училище по-привлекателно. Чрез засилване на привлекателността на тези учебни предмети и чрез активното участие на учениците в класната стая, проктът цели подобряването на образователните постижения на учениците в съответната сфера.

Иновацията цели да бъде и алтернатива за деца със затруднения в ученето, които не са в състояние да се повлияят от традиционните методи на преподаване и в резултат на това са поставени в периферията на образователния процес.

Чрез осъществяването на иновациите учениците ще усвоят компетентности и умения, които са  необходими зареализирането им като успешни личности и изграждане на лидери в съвременния свят. Това ще способства и за бъдещото кариерно ориентиране на учениците.

Преподаване чрез театър – БЕЛ, ЧП, ЧО, Математика в 3Б клас и Самоподготовка в 5 група ЦОУД.

http://4ou-shishkov.eu/%d0%bd%d0%bf-%d0%b8%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d0%b2-%d0%b4%d0%b5%d0%b9%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b8%d0%b5

 

Декларация от родители

https://docs.google.com/document/d/14iyP_oWV__6f-H_Hkk5H5eDRPODKIYSHwjvX0eKahwY/edit?usp=sharing

Декларация от родител