Достъп до обществена информация  

Услуга:

Заявление за предоставяне на достъп до обществена информация  

Описание:

2 Предоставяне на достъп до обществена информация

Предоставяне на достъп до информация, свързана с обществения живот в Република България и даваща възможност на гражданите да си съставят собствено мнение относно дейността на задължените по закона субекти.

Неодходими документи:

Заявление