Документи

Във връзка с писмо №9105-268/20.10.2023г. на д-р Емилия Лазарова – заместник-министър на образованието и науката относно популяризиране на сайта hppts://sampostigam.org , създаден с цел информиране на ученици и студенти без един или двама родители за възможностите за подкрепа, които държавата предоставя (стипендии и др. ) по по отношение на образованието Ви уведомявам, че в МОН е получено писмо от Ралица Коларова, която е създател на информационния сайт. Сайтът е създаден в резултат на спечелен социален проект в Националния ученически конкурс „Млад благотворител“ 2023, организиран от Фондация „Благотворител“.

Информационната платформа „Сам постигам“ популяризира възможностите за подкрепа на ученици и студенти с един родител или без родители, отраснали в институции или поверени на грижите на роднини. Целта е да информира и мотивира целевата група за по-добро бъдеще с фокус върху образованието. Стипендиите, които са предоставени в сайта, изискват от кандидатите отличен или много добър успех, мотивационни писма, както и да участват в различни дейности, които развиват техните умения.

Според направената анкета на създателката на сайта по-голямата част от анкетираните не знаят за съществуването на такъв вид стипендии. Лично тя се е сблъскала с този проблем и е убедена, че информираността за възможностите, които предоставя държавата и различни фондации и по повод, мотивиран децата да поддържат висок успех и да си поставят и постигат целите за по-добро образование.

Ралица Коларова се обръща към МОН с молба за популяризиране на сайта до всички регионални управления на образованието, средни и висши училища, за да помогне на младежите, лишени от родителски грижи, да са информиране за възможностите, които им предоставя държавата по отношение на тяхното образование.

 

„Заедно за по-зелен Смолян“ – презентационен филм

 

 Финансов отчет към 30.09.2023 година 

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО (1)

Годишен комплексен план 2022 – 2023

 

 

 Финансов отчет към 31.03.2023 година

Отчет към 31.12.2022 година

ОТЧЕТкъм 31.12.2022 г.

Учебна 2020/2021 година

ЕТИЧЕН КОДЕКС НА ОУ „СТОЮ ШИШКОВ“ ГР. СМОЛЯН

Стратегия за развитие на ОУ Стою Шишков Смолян

ПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШНИЯ ТРУДОВ РЕД 2020-2021

ГОДИШЕН КОМПЛЕКСЕН ПЛАН 2020-2021

ПЛАН КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ 2020-2021

ПРОГРАМА ЗА ГРАЖДАНСКО, ЗДРАВНО, ЕКОЛОГИЧНО И ИНТЕРКУЛТУРНО ОБРАЗОВАНИЕ 2020-2021

ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦАТА ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ 2020-2021

ПРОГРАМА ЗАПРЕВЕНЦИЯ НА РАННО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ 2020-2021

Учебени планове 2020-2021

Правилник за дейността на училището 2020-2021

Мерски за повишаване качеството на образованието 2020-2021

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Дневно разписание на училището считано от 04.02.2021г.

 

Отчет към 30.06.2022 година

Отчет 2022 година

Отчет към 31.03.2022 г.

Отчет за 2021 година

Отчет към 30.09.2021г. на ОУ „Стою Шишков“ гр. Смолян

Отчет към 30.06.2021г. на ОУ „Стою Шишков“ гр. Смолян

Отчет към 31.03.2021г. на ОУ „Стою Шишков“ гр. Смолян

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бюджет за 2021г. на ОУ „Стою Шишков“ гр. Смолян

 

 

 

 

 

 

Вашият коментар