Документи

 Финансов отчет към 31.03.2023 година

Отчет към 31.12.2022 година

ОТЧЕТкъм 31.12.2022 г.

Учебна 2020/2021 година

ЕТИЧЕН КОДЕКС НА ОУ „СТОЮ ШИШКОВ“ ГР. СМОЛЯН

Стратегия за развитие на ОУ Стою Шишков Смолян

ПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШНИЯ ТРУДОВ РЕД 2020-2021

ГОДИШЕН КОМПЛЕКСЕН ПЛАН 2020-2021

ПЛАН КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ 2020-2021

ПРОГРАМА ЗА ГРАЖДАНСКО, ЗДРАВНО, ЕКОЛОГИЧНО И ИНТЕРКУЛТУРНО ОБРАЗОВАНИЕ 2020-2021

ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦАТА ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ 2020-2021

ПРОГРАМА ЗАПРЕВЕНЦИЯ НА РАННО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ 2020-2021

Учебени планове 2020-2021

Правилник за дейността на училището 2020-2021

Мерски за повишаване качеството на образованието 2020-2021

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Дневно разписание на училището считано от 04.02.2021г.

 

Отчет към 30.06.2022 година

Отчет 2022 година

Отчет към 31.03.2022 г.

Отчет за 2021 година

Отчет към 30.09.2021г. на ОУ „Стою Шишков“ гр. Смолян

Отчет към 30.06.2021г. на ОУ „Стою Шишков“ гр. Смолян

Отчет към 31.03.2021г. на ОУ „Стою Шишков“ гр. Смолян

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бюджет за 2021г. на ОУ „Стою Шишков“ гр. Смолян

 

 

 

 

 

 

Вашият коментар