График на факултативни учебни часове за учебната 2018-2019 година

Предмет                                 Клас                        Време на провеждане

Фанфарен оркестър               VI a,б                      Сряда  16.30-18.10ч.