График на факултативни учебни часове за учебната 2019-2020 година

Предмет                                 Клас                        Време на провеждане

Фанфарен оркестър               Va,VII a                      Петък  16.10-17.50ч.

Вокална група                         IIIa, IV a                     Вторник 16.10-17.10ч.