График на факултативни учебни часове за учебната 2017-2018 година

Предмет                                 Клас                        Време на провеждане

Баскетбол                                 Vа,б                            Четвъртък  16.00-17.30ч.

Туризъм                                     VIа                             Вторник    16.00-17.30ч.