График за класни работи – I срок за учебната 2021-2022година

Клас                                            Предмет                                                         Дата

Va                                                   БЕЛ                                                             13.01.2022г.

Va                                                Математика                                                  22.12.2021г.


V б                                               БЕЛ                                                                13.01.2022г.

V б                                           Математика                                                      22.12.2021г.        


VI а                                               БЕЛ                                                               22.12.2021г.

VI а                                             Математика                                                04.01.2022г.


VI б                                             БЕЛ                                                              22.12.2021г.

VI б                                      Математика                                                     05.01.2022г.


VII а                                             БЕЛ                                                             04.01.2022г.

VII а                                      Математика                                                     13.01.2022г.