График за класни работи – II срок за учебната 2020-2021година

Клас                                            Предмет                                                         Дата

Va                                                   БЕЛ                                                             

Va                                                Математика                                                  


V б                                               БЕЛ                                                                

V б                                           Математика                                                              


VI а                                               БЕЛ                                                               

VI а                                             Математика                                                


VII a                                             БЕЛ                                                              

VII a                                      Математика                                                     


VII б                                             БЕЛ                                                              

VII б                                      Математика