График за класни работи – I срок за учебната 2018-2019 година

Клас                                            Предмет                                                         Дата

Va                                                   БЕЛ                                                              17.12.2018г.

Va                                                Математика                                                  11.12.2018.


Vб                                                  БЕЛ                                                              17.12.2018г.

                                              Математика                                                  11.12.2018г.


VI а                                               БЕЛ                                                              20.12.2018г.

VI а                                             Математика                                                  12.12.2018 г.             


VI б                                                БЕЛ                                                            20.12.2018г.

VI б                                             Математика                                               12.12.2018г.


VII a                                             БЕЛ                                                              09.01.2019г.

VII a                                      Математика                                                      13.12.2018г.