График за класни работи – II срок за учебната 2017-2018 година

Клас                                            Предмет                                                         Дата

Va                                                   БЕЛ                                                              14.05.2018г.

Va                                                Математика                                                  09.05.2018.


Vб                                                  БЕЛ                                                              14.05.2018г.

                                              Математика                                                  09.05.2018г.


VI а                                               БЕЛ                                                              03.05.2018г.

VI а                                             Математика                                                  10.05.2018 г.             


VII a                                             БЕЛ                                                              02.05.2018г.

VII a                                      Математика                                                      10.05.2018г.