График за класни работи – I срок за учебната 2019-2020година

Клас                                            Предмет                                                         Дата

Va                                                   БЕЛ                                                              09.01.2020г.

Va                                                Математика                                                  16.01.2020.


 

VI а                                               БЕЛ                                                              09.01.2020г.

VI а                                             Математика                                                  12.12.2019 г.             


VI б                                                БЕЛ                                                            09.01.2020г.

VI б                                             Математика                                               12.12.2019г.


VII a                                             БЕЛ                                                              21.01.2020г.

VII a                                      Математика                                                      11.12.2019г.


VII б                                             БЕЛ                                                              21.01.2020г.

VII б                                      Математика                                                      11.12.2019г.