График за класни работи – I срок за учебната 2017-2018 година

Клас                                            Предмет                                                         Дата

Va                                                   БЕЛ                                                              08.01.2018г.

Va                                                Математика                                                  13.12.2017.


Vб                                                  БЕЛ                                                              08.01.2018г.

                                              Математика                                                  13.12.2017.


VI а                                               БЕЛ                                                             4.01.2018г.

VI а                                             Математика                                                  20.12.2017.             


VII a                                             БЕЛ                                                             03.01.2018г.

VII a                                      Математика                                                    20.12.2017г.