График за класни работи – I срок за учебната 2020-2021година

Клас                                            Предмет                                                         Дата

Va                                                   БЕЛ                                                              17.12.2020г.

Va                                                Математика                                                  11.01.2021.


V б                                               БЕЛ                                                                 17.12.2020г.

V б                                           Математика                                                      13.01.2021 г.             


VI а                                               БЕЛ                                                               07.01.2021г.

VI а                                             Математика                                                14.12.2020г.


VII a                                             БЕЛ                                                              12.01.2021г.

VII a                                      Математика                                                      20.01.2021г.


VII б                                             БЕЛ                                                              21.01.2021г.

VII б                                      Математика                                                      20.01.2021г.