Преустановяване на учебните занятия във всички училища на територията на област Смолян

Преустановяване на учебните занятия във всички училища на територията на област Смолян от 28.01.2020 г. до 31.01.2020 г. включително.

Дните от 27 до 31.01.2020г./вкл./ за неучебни, поради завишена заболеваемост от остри респираторни заболявания.

По време на ваканционни дни учениците да спазват:

1.       Правилата за движение по улиците и пътищата, като участници в движението – пешеходци и пътници.

2.        Да пресичат пътните платна внимателно и на точно определените

места

3.       Да не играят на уличните платна, паркинги и други места, по които се движат моторни превозни средства.

4.     Да не се доближават до обекти с високо напрежение,да не пипат паднали проводници, оголени или отворени електрически табла. При забелязване на такива да се уведомява полиция, родител или по-възрастни хора.

5.       При лосещение на паркове и градини, да не се качват по дървета, стълбове и парапети.

6.       При игра на спортни площадки, да се уверяват, че уредите са стабилно и здраво закрепени и безопасни.

7.        Да имат повишено внимание при качване, ползване и слизане от

МПС.

8.       Да се движат внимателно по заледени тротоари, мостове и

стълбища.

 

Публикувано в Новини | Коментарите са изключени за Преустановяване на учебните занятия във всички училища на територията на област Смолян

Благотворителен коледен базар „Заедно за Део“

        Основно училище „Стою Шишков“ – гр. Смолян организира благотворителен коледен базар „Заедно за Део“ на 19.12. 2019г. в сградата на училището.

       Всички, които искате да помогнете на малкия Део, да има по-добро и леко бъдеще може да заповядате и дa си закупите коледни сувенири направени от учениците.

Очакваме ви!

Публикувано в Новини | Коментарите са изключени за Благотворителен коледен базар „Заедно за Део“

СЪОБЩЕНИЕ

         На 03.01.2020г. от 8.00ч. до 12.00ч. ще се продават купони в стола на ОУ „Стою Шишков“ – гр. Смолян

 

 

 

 

 

 

 

Публикувано в Новини | Коментарите са изключени за СЪОБЩЕНИЕ

Публикувано в Новини | Коментарите са изключени за

Съобщение

Уважаеми родители и ученици,

Съобщавам Ви, че 4.11.2019г. е учебен ден в ОУ“Стою Шишков“ гр. Смолян.

Купони за понеделник 4.11.2019г ще се продават на 4.11.2019г. до 9.00ч.

С уважение,

Цонка Печилова

Директор на ОУ „Стою Шишков“

Гр.Смолян

Публикувано в Новини | Коментарите са изключени за Съобщение

Публикувано в Новини | Коментарите са изключени за

ПОКАНА

ПОКАНА

 

ДО

РОДИТЕЛИТЕ/НАСТОЙНИЦИТЕ

НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ОУ ,,СТОЮ ШИШКОВ“

гр. СМОЛЯН

 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

 

НА 18.11.2019 г., от 18:00 ЧАСА В УЧИТЕЛСКАТА СТАЯ СЕ СВИКВА СЪБРАНИЕ НА РОДИТЕЛИТЕ/ НАСТОЙНИЦИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ОУ,,СТОЮ ШИШКОВ“-гр.СМОЛЯН, ОПРЕДЕЛЕНИ НА ПЪРВИ ЕТАП НА РОДИТЕЛСКИ  СРЕЩИ , ВЪВ ВРЪЗКА С УЧРЕДЯВАНЕТО НА УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО КЪМ УЧИЛИЩЕТО, СЪГЛ. ЧЛ.306 ОТ ЗАКОНА ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНО И УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ.

СЪБРАНИЕТО ЩЕ ПРОТЕЧЕ ПРИ СЛЕДНИЯ ДНЕВЕН РЕД:

  1. ЗАПОЗНАВАНЕ НА РОДИТЕЛИТЕ С ПРАВИЛНИКА ЗА СЪЗДАВАНЕТО, УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩНОТО НАСТОЯТЕЛСТВО КЪМ  УЧИЛИЩЕТО

 ДОКЛ.ДИРЕКТОР

  1. ЗАПОЗНАВАНЕ НА РОДИТЕЛИТЕ/НАСТОЙНИЦИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ОУ,, СТОЮ ШИШКОВ“-гр.СМОЛЯН С ПРАВИЛАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА БРОЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА УЧИЛИЩНОТО НАСТОЯТЕЛСТВО КЪМ  УЧИЛИЩЕТО

ДОКЛ.ДИРЕКТОР

  1. ИЗБОР НА РОДИТЕЛИ/НАСТОЙНИЦИ ЗА ЧЛЕНОВЕ НАНА УЧИЛИЩНОТО НАСТОЯТЕЛСТВО КЪМ  УЧИЛИЩЕТО

Ц.Печилова

ДИРЕКТОР

НА ОУ,,СТОЮ ШИШКОВ“-гр.СМОЛЯН

Публикувано в Новини | Коментарите са изключени за ПОКАНА

ПОКАНА

 

ДО

РОДИТЕЛИТЕ/НАСТОЙНИЦИТЕ

НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ОУ ,,СТОЮ ШИШКОВ“

гр. СМОЛЯН

 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

 

НА 18.11.2019 г., от 17:30 ЧАСА В УЧИТЕЛСКАТА СТАЯ СЕ СВИКВА СЪБРАНИЕ НА РОДИТЕЛИТЕ/ НАСТОЙНИЦИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ОУ,,СТОЮ ШИШКОВ“-гр.СМОЛЯН, ОПРЕДЕЛЕНИ НА ПЪРВИ ЕТАП НА РОДИТЕЛСКИ  СРЕЩИ , ВЪВ ВРЪЗКА С УЧРЕДЯВАНЕТО НА ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ КЪМ УЧИЛИЩЕТО, СЪГЛ. ЧЛ.265 ОТ ЗАКОНА ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНО И УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ.

СЪБРАНИЕТО ЩЕ ПРОТЕЧЕ ПРИ СЛЕДНИЯ ДНЕВЕН РЕД:

  1. ЗАПОЗНАВАНЕ НА РОДИТЕЛИТЕ С ПРАВИЛНИКА ЗА СЪЗДАВАНЕТО, УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ СЪВЕТИ КЪМ ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩАТА ОБН. – ДВ, БР. 75 ОТ 27.09.2016 Г. ИЗДАДЕН ОТ МИНИСТЪРА НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

 ДОКЛ.ДИРЕКТОР

  1. ЗАПОЗНАВАНЕ НА РОДИТЕЛИТЕ/НАСТОЙНИЦИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ОУ,, СТОЮ ШИШКОВ“-гр.СМОЛЯН С ПРАВИЛАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА БРОЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ  И РЕЗЕРВНИТЕ ЧЛЕНОВЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ НА УЧИЛИЩЕТО.

ДОКЛ.ДИРЕКТОР

  1. ИЗБОР НА РОДИТЕЛИ/НАСТОЙНИЦИ ЗА ЧЛЕНОВЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ И ТЕХНИТЕ РЕЗЕРВНИ ЧЛЕНОВЕ.

Ц.Печилова

ДИРЕКТОР

НА ОУ,,СТОЮ ШИШКОВ“-гр.СМОЛЯН

Публикувано в Новини | Коментарите са изключени за

 

 

 

ОУ „СТОЮ ШИШКОВ“ ГР. СМОЛЯН ОТБЕЛЯЗА  ЕВРОПЕЙСКАТА СЕДМИЦА НА КОДИРАНЕТО С ДЕМОНСТРАЦИЯ НА 3D ПРИНТЕР, 3D МОДЕЛИРАНЕ И РОБОТИКА И ЗАПОЗНАВАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ С АНТАРКТИДА. ГОСТ-ЛЕКТОР Г-Н ЙОРДАН ХОДЖЕВ ПРЕДСТАВИТЕЛ НА АСОЦИАЦИЯ НА МЛАДИТЕ ПОЛЯРНИ ИЗСЛЕДОВАТЕЛИ.

Публикувано в Новини | Коментарите са изключени за

СЪОБЩЕНИЕ РОДИТЕЛСКА СРЕЩА

Публикувано в Новини | Коментарите са изключени за СЪОБЩЕНИЕ РОДИТЕЛСКА СРЕЩА