Съобщение

Публикувано в Новини | Коментарите са изключени за Съобщение

Националния конкурс „Нашият коледен дух“

Днес, всички от ОУ „Стою Шишков“ гр. Смолян имаме повод за гордост!
Получихме Сертификат за участие в Националния конкурс „Нашият коледен дух“, организиран от ТУ- Стара Загора, Департамент за информация и повишаване квалификацията на учителите.
Поздравления за учениците ни от VI a клас!

Публикувано в Новини | Коментарите са изключени за Националния конкурс „Нашият коледен дух“

СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми родители и ученици,

със Заповед  № РД 07- 142 от 24.11.2021 г. на директора на ОУ „Стою Шишков“ гр. Смолян:

  1. Учебните занятия за учениците от I до III клас, чиито родители са подали декларация за двукратно седмично тестване за  COVID-19, да се  провеждат присъствено, считано от 25.11.2021 г.
  2. Учебните занятия за учениците от IV до VII клас, чиито родители не са подали декларация за двукратно тестване за COVID-19, да продължат да се провеждат в ОРЕС.
  3. Учебните занятия по т. 2 да се провеждат в електронна среда от разстояние, посредством образователната платформа Google G Suite  Google Classroom, избрана и гласувана с решение на Педагогически съвет, Протокол № 2/26.10.2021 г. Учебните занятия да се провеждат синхронно, съгласно утвърдената организация на учебния ден и седмично разписание:

Публикувано в Новини | Коментарите са изключени за СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми родители и ученици,

На основание Заповед № РД 07- 141 от 18.11.2021 г. на директора на ОУ „Стою Шишков“ гр. Смолян и Заповед  № РД-09-4503/18.11.2021 г. на министъра на образованието:

  1. За периода от 19.11.2021г. до 24.11.2021 г. включително да се преустановят присъствените учебни  занятия в училище за учениците от I до VII клас.
  2. В посочения период от време, учебните занятия да се провеждат в електронна среда от разстояние, посредством образователната платформа Google G Suite  Google Classroom, избрана и гласувана с решение на Педагогически съвет, Протокол № 2/26.10.2021 г. Учебните занятия да се провеждат синхронно, съгласно утвърдената организация на учебния ден и седмично разписание:

Учениците от I до IV клас ще бъдат на училище с присъствени учебни занятия на 25.11.2021г.

 

Цонка Печилова

Директор на ОУ „Стою Шишков“ гр. Смолян

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Публикувано в Новини | Коментарите са изключени за СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми родители и ученици,

Въз основа на Заповед РД 07-135 от 05.11.2021г. се преустановяват присъствените учебни занятия за учениците от I   до VII клас считано от 08.11.2021г.

Учебните занятия ще се провеждат в електронна среда от разстояние посредством платформа Google Workspace  – Google Classroom.

График за провеждане на часове в ОРЕС считано от 08.11.2021г.

 

Публикувано в Новини | Коментарите са изключени за СЪОБЩЕНИЕ

Отпуснати средства за ремонт на ОУ „Стою Шишков“ гр. Смолян

Средства за ремонт на покриви на салон и столова на ОУ „Стою Шишков“ гр. Смолян са отпуснати с ПМС 262/29.07.2021г.

Прилагаме снимки на обектите преди ремонта.

Публикувано в Новини | Коментарите са изключени за Отпуснати средства за ремонт на ОУ „Стою Шишков“ гр. Смолян

Уважаеми родители и ученици,

напомняме Ви, че дните 30.10.2021 г. – 01.11.2021 г. вкл. са есенна ваканция.

Публикувано в Новини | Коментарите са изключени за

СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми родители и ученици,

Във връзка  Заповед № РД09-3596 от 20.10.2021 година на министъра на образованието и науката, и по препоръка на РЗИ – Смолян с писмо изд. № 11-19/ 25.10.2021г. и Заповед РД о7-113/26.10.2021г. от директора  учениците от ОУ „Стою Шишков“ гр. Смолян преминават в ОРЕС както следва:

  • Паралелките IV a, Va, Vб, VI а, VI б и VII a клас за период от 27.10. 2021г. до 29.10.2021г., и
  • Паралелките Ia, Iб, IIa, IIб, IIIa и IIIб клас за период от 02.11. 2021г. до 05.11.2021г.

Учебните занятия в ОРЕС започват, както следва:

и

Публикувано в Новини | Коментарите са изключени за СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми родители , за учениците записани в първи клас в общинско училище, се отпуска еднократна помощ за покриване част от разходите в началото на учебната 2021-2022г.

Помощта се отпуска независимо от дохода на семейството. Средствата са в размер на 300 лева за всеки ученик, записан в първи клас. Заявлението се подава в Дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес.

Публикувано в Новини | Коментарите са изключени за СЪОБЩЕНИЕ

Информация

Ръководство за кандидатстване онлайн; първи и втори етап на класиране
УВАЖАЕМИ КАНДИДАТ-ГИМНАЗИСТИ,
УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,
Уведомяваме Ви, че в профила на учениците в електронната платформа https://priem.mon.bg е качено кратко ръководство за кандидатстване онлайн.
Напомняме, че срокът за подаване на заявления за участие в първи етап на класиране е 05.07.2021г. –07.07.2021г.
Електронната платформа ще е отворена през цялото време.
Резултатите от първи етап на класиране следва да бъдат обявени до 13.07.2021г.
Ако ученик не е класиран на първи етап, той автоматично участва във втори етап без да е необходимо да подава каквито и да е документи.
След излизане на резултатите от първи етап на класиране, ако ученик е класиран на първо желание има две възможности: да се запише или да се откаже, т.е. да не се запише.
Ученик, класиран на второ или последващо свое желание има три възможности: да се запише, да подаде заявление за участие във второ класиране /в училището, в което е класиран/ или да не се запише.
Ако подаде заявление за участие във втори етап на класиране, то той може да се класира на по-предно свое желание или на мястото си от първия етап на класиране.
Класираните ученици се записват в училището или губят мястото, на което са класирани. Нямат избор между мястото от първи етап и мястото от втори етап.Дали ученик ще се класира на по-предно свое желание зависи от това колко свободни места са останали на първи етап, т.е. колко ученици не са се записали, в кои паралелки и с какъв бал са били.

https://priem.mon.bg

Публикувано в Новини | Коментарите са изключени за Информация