ЮНСКА ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ VI КЛАС

Публикувано в Новини | Коментарите са изключени за ЮНСКА ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ VI КЛАС

ПОКАНА

Публикувано в Новини | Коментарите са изключени за ПОКАНА

Класирани ученици за националния кръг на НС „Ключът на музиката“


Публикувано в Новини | Коментарите са изключени за Класирани ученици за националния кръг на НС „Ключът на музиката“

СЪОБЩЕНИЕ

На вниманието на всички ученици и техните родители от прогимназиален етап!
Във връзка със Заповед номер РД 09-2403 на министъра на образованието и Заповед № PД- 01-37 / 17.02.2022г. на директор на РЗИ – гр. Смолян прилагаме график за ротация на паралелките от ОУ„Стою Шишков“ – Смолян, които преминават към обучение от разстояние в електронна среда, както следва:
– ОРЕС за периода: 21.02.2022 г. – 25.02.2022 г. вкл. VI клас
– ОРЕС за периода: 28.02.2022 г. – 04.03.2022 г. вкл. V клас и VIIклас

Публикувано в Новини | Коментарите са изключени за СЪОБЩЕНИЕ

Съобщение

Публикувано в Новини | Коментарите са изключени за Съобщение

Националния конкурс „Нашият коледен дух“

Днес, всички от ОУ „Стою Шишков“ гр. Смолян имаме повод за гордост!
Получихме Сертификат за участие в Националния конкурс „Нашият коледен дух“, организиран от ТУ- Стара Загора, Департамент за информация и повишаване квалификацията на учителите.
Поздравления за учениците ни от VI a клас!

Публикувано в Новини | Коментарите са изключени за Националния конкурс „Нашият коледен дух“

СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми родители и ученици,

със Заповед  № РД 07- 142 от 24.11.2021 г. на директора на ОУ „Стою Шишков“ гр. Смолян:

  1. Учебните занятия за учениците от I до III клас, чиито родители са подали декларация за двукратно седмично тестване за  COVID-19, да се  провеждат присъствено, считано от 25.11.2021 г.
  2. Учебните занятия за учениците от IV до VII клас, чиито родители не са подали декларация за двукратно тестване за COVID-19, да продължат да се провеждат в ОРЕС.
  3. Учебните занятия по т. 2 да се провеждат в електронна среда от разстояние, посредством образователната платформа Google G Suite  Google Classroom, избрана и гласувана с решение на Педагогически съвет, Протокол № 2/26.10.2021 г. Учебните занятия да се провеждат синхронно, съгласно утвърдената организация на учебния ден и седмично разписание:

Публикувано в Новини | Коментарите са изключени за СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми родители и ученици,

На основание Заповед № РД 07- 141 от 18.11.2021 г. на директора на ОУ „Стою Шишков“ гр. Смолян и Заповед  № РД-09-4503/18.11.2021 г. на министъра на образованието:

  1. За периода от 19.11.2021г. до 24.11.2021 г. включително да се преустановят присъствените учебни  занятия в училище за учениците от I до VII клас.
  2. В посочения период от време, учебните занятия да се провеждат в електронна среда от разстояние, посредством образователната платформа Google G Suite  Google Classroom, избрана и гласувана с решение на Педагогически съвет, Протокол № 2/26.10.2021 г. Учебните занятия да се провеждат синхронно, съгласно утвърдената организация на учебния ден и седмично разписание:

Учениците от I до IV клас ще бъдат на училище с присъствени учебни занятия на 25.11.2021г.

 

Цонка Печилова

Директор на ОУ „Стою Шишков“ гр. Смолян

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Публикувано в Новини | Коментарите са изключени за СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми родители и ученици,

Въз основа на Заповед РД 07-135 от 05.11.2021г. се преустановяват присъствените учебни занятия за учениците от I   до VII клас считано от 08.11.2021г.

Учебните занятия ще се провеждат в електронна среда от разстояние посредством платформа Google Workspace  – Google Classroom.

График за провеждане на часове в ОРЕС считано от 08.11.2021г.

 

Публикувано в Новини | Коментарите са изключени за СЪОБЩЕНИЕ

Отпуснати средства за ремонт на ОУ „Стою Шишков“ гр. Смолян

Средства за ремонт на покриви на салон и столова на ОУ „Стою Шишков“ гр. Смолян са отпуснати с ПМС 262/29.07.2021г.

Прилагаме снимки на обектите преди ремонта.

Снимки на обекта след ремонта

 

 

Публикувано в Новини | Коментарите са изключени за Отпуснати средства за ремонт на ОУ „Стою Шишков“ гр. Смолян